Att gå in i själva verkligheten

2013.02.16–2013.06.02

En utställning om poeten och bokbindares tolkningar av hans verk

Poeten Tomas Tranströmer tilldelades Nobelpriset i litteratur 2011 ”för att han i förtätade, genomlysta bilder ger oss ny tillgång till det verkliga”. Den 16 februari öppnar Nobelmuseet en utställning där Tranströmers författarskap presenteras tillsammans med handbundna böcker av författarens verk.

Sedan 2007 har Nobelmuseet i samarbete med Svenska Bokbinderiföreningen (SBI) och Grafiska företagens förbund låtit bokbindare göra unika tolkningar av den senaste Nobelpristagaren i litteratur. När Tomas Tranströmer tilldelades Nobelpriset 2011 väcktes tanken på att låta utställningen växa, så att den förutom ett antal handbundna böcker också kommer att innehålla en större del som beskriver Tranströmers författarskap. Tanken är att Tranströmers ord och texter skall förmedlas på olika sätt i utställningen – i text, ljud och bild. Ett antal föremål kommer att lånas ut av Tomas Tranströmer själv. Produktionen av utställningens två delar, den om Tranströmer och den med de handbundna bokbanden, har pågått parallellt. Resultatet ger oss möjlighet att lära känna poeten samtidigt som vi kan betrakta bokbindarnas tolkningar och gestaltningar.

Tomas Tranströmer Insektssamling

För formgivningen av utställningen samarbetar Nobelmuseet med Nina Ulmaja, bokformgivare och designansvarig på Albert Bonniers förlag. Hon har formgivit de senaste utgåvorna av Tranströmers samlade dikter och Staffan Bergstens författarporträtt av Tranströmer 2011. Texterna i utställningen och utställningskatalogen skrivs av poeten Erik Bergqvist. De poetiska landskapen har skapats av blomsterkreatören Gunnar Kaj, ansvarig för blomsterarrangemangen på Nobelfesten sedan mer än tio år.

För mer information om bokbanden och tidigare bokbindarutställningar på Nobelmuseet, se www.nobelmuseumbookbinding.com

Utställningen produceras med stöd från Albert Bonniers Förlag och visas från den 16 februari till den 2 juni 2013.

©Gabriel Hildebrand/Nobelmuseet©Gabriel HIldebrand/Nobelmuseet©Gabriel Hildebrand/Nobelmuseet
Foto där ej annat anges: Privat, © Gabriel Hildebrand/Nobelmuseet

Utställningsproduktion

Produktion: Karin Jonsson & Fredrik Skog/Nobelmuseet
Grafisk form och utställningsformgivning: Nina Ulmaja/Albert Bonniers Förlag
Utställningsansvarig Svenska Bokbinderiföreningen, SBI: Per-Anders Hübner
Föremålsansvarig: Anna Busch/Nobelmuseet
Texter: Erik Bergqvist
Arkitekt och konsult: Björn Ed
Växtinstallation: Gunnar Kaj
Fotografi: Hans Gedda, Gabriel Hildebrand, Paula Tranströmer
Snickeri/installation: Långholmens snickeri
Ljus/teknik: Ljusdesign
Smide: Peder Wolfbrandt
Glas: Planglasteknik
Textil: Arenatextil
Fotorepro: Diabolaget
Tryck: Display Centrum
Föremål: Privat, Naturhistoriska riksmuseet, Svenska Bokbinderiföreningen
Filmmaterial: Sveriges television
Ljudmaterial: Albert Bonniers Förlag
Bildmaterial: Privat, Albert Bonniers Förlag
Översättningar: Accent språkservice. Samtliga engelska översättningar av Tomas Tranströmers dikter av Robin Fulton i ”Tomas Tranströmer: New Collected Poems”, Bloodaxe Books, 2011.
Modell: Anna Åkerström efter förlaga av Bengt Stenport

Referensgrupp: Björn Ed, Kristian Fredén, Lennart Karlström, Fredrik Sjöberg, Lars Rydqvist, Johanna Röjgård-Sjöberg, Anna Tillgren

Bokbindarjury: Olov Amelin, Bosse Andersson. Ted Hesselbom, Åke Hässler, Nina Ulmaja

Ett varmt tack till följande institutioner och personer som på olika sätt bidragit till projektets genomförande:
Familjen Tranströmer, Niklas Jönsson, Kjell Arne Johanson, Naturhistoriska riksmuseet, Pernilla Tenje, Historiska museet, Thomas Junegard, Nationalmuseum, Mia Bengtsson Plynning/Link Image, Neil Astley/Bloodaxe Books, Kaj Flick/Grafiska Företagens Förbund.

 

Utställningar

Nobelmuseet har både permanenta och tillfälliga utställningar om Nobelpriset, Nobelpristagana, Alfred Nobel och relaterade ämnen.

Nu börjar bygget av Tranströmerutställningen

Idag påbörjades bygget av utställningen Tomas Tranströmer – att gå in i själva verkligheten. En utställning om poeten och bokbindares tolkningar av hans verk. Det som syns på bilden är väggarna till ett ljudrum där besökarna kan lyssna till Tranströmers egna uppläsningar av några av sina dikter.

Besök på Runmarö

Vi besökte familjen Tranströmers sommarhus på Runmarö för att låna föremål till utställlningen fredagen 23 november.

 

Bokbanden har börjat komma in till museet

2012-11-09 Bokbindarnas bidrag till utställningen skall vara inlämnade senast den 1 december. Nu börjar böckerna komma in till museet, ovan syns en försändelse från Japan.

Nobelmuseets bokbandsutställningar 2007–2011

Nobelmuseet har ställt ut handbundna böcker med den senaste Nobelpristagaren i litteratur sedan 2007. Läs mer om dessa utställningar och se bilder på bokbanden på www.nobelmuseumbookbinding.com

Tomas Tranströmers anteckningsbok

Tomas Tranströmer skänkte i december 2011 en anteckningsbok till Nobelmuseet. Uppslaget visar dikten "Preludium", den första dikten i debutsamlingen "17 Dikter" (1954). Foto © Nobelmuseet 2012

Kontakt

Nobelmuseet Stortorget 2, Gamla Stan, Box 2245, 103 16 Stockholm
work 08-534 818 00
Ansvarig utgivare: Olov Amelin

Main sponsors

Idag på museet

Öppettider

10:0018:00

Dagens lunch

Dagens lunch serveras under veckodagar när Nobelmuseet är öppet.